top of page

 

Autorská práva

 

Autor: (fotograf)

Nositelem autorských práv k veškerým fotografiím na těchto webových stránkách je Jan Švanda. Fotografie podléhají ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Není-li dohodnuto jinak, používám snímky k vlastní prezentaci v portfoliu, na webových stránkách či fotografických soutěžích. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa.

 

Užití: (klient - vy)

Fotografie jsou určeny výhradně pro nekomerční použití. Je tedy možné je volně stahovat a užívat pouze pro osobní potřebu. Fotografie lze také umísťovat na jiné webové stránky za podmínky, že tyto stránky jsou nekomerčního charakteru a fotografie buď obsahují vodoznak copyrightu nebo je u fotografií zřetelně uvedeno jméno autora adresou odkazující na jeho webové stránky. Bez předchozího písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií než výše uvedené. Fotografie nesmí být Vámi použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez souhlasu autora.

 

Úprava: (klient - vy)

Je zakázána jakákoli manipulace s obsahem fotografií, tj. různé vizuální úpravy a retuše, zejména pak odstraňování copyrightu. Povolena je pouze změna velikosti fotografií.

 

Souhlas se zveřejněním:

Všechny fotografie jsou na těchto stránkách www.jansvanda.com se souhlasem. Za dostatečný souhlas dle platné legislativy postačí souhlas emailem. Fotografie vzniklé v fotoatelieru, již souhlas z podstaty nepotřebují, souhlas udělujete již tím že se necháte v atelieru vyfotografovat. Vyjma dětské fotografie zde je vždy potřeba písemné svolení zákonného zástupce dítěte se zveřejněním fotografií. Ne ve všech případech si fotografie dále ponechávám. Běžné rodinné fotografie, reportážní foto, akce a podobně většinou cca do 2-3 měsíců mažu. Pokud si přejete abych Vaše fotografie smazal po odevzdání upravených forografií, je to možné, na vyžádání. V průběhu focení není dovoleno pořizovat jakýkoli záznam (fotografovat, natáčet video) bez mého souhlasu. ​

 

Písemný souhlas - TFP Smlouva ​

 

bottom of page